دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 33، بهار 1399، صفحه 1-154 
2. آینده‌پژوهی بحران یمن بر اساس روش تحلیل بازیگران

صفحه 21-50

محمدجواد فتحی دولیسکانی؛ ایوب نیکونهاد


5. ائتلاف دوفاکتو عبری-عربی و امنیت ملی ج.ا.ایران

صفحه 101-125

رضا اختیاری امیری؛ احمد رشیدی؛ عبدالله سلطانیان