ماهیت شناسی خشونت در بحران سوریه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشگاه امام صادق علیه اسلام

2 کارشناس ارشد مسائل سیاسی- موسسه مطالعات اندیشه سازان نور

چکیده

علیرغم وجود خشونت در خاورمیانه، خشونت جاری در این منطقه از جمله در بحران سوریه، ماهیت متفاوت با گذشته دارد. از این رو، سوال اصلی این است که آنچه امروزه در سوریه در حال وقوع است، با کدامیک از اقسام خشونت قابل تطبیق است؟ و چه عواملی، شکل‌دهنده و گسترش‌دهنده آن است؟ خشونت‌های کنونی در سوریه موج جدیدی از خشونت است که ماهیت چندضلعی داشته و در بستری ساختاری، از خشونت واکنشی در ابتدای امر، به ترکیبی از خشونت‌های واکنشی، سازمان‌یافته، فرقه‌ای و تدافعی تبدیل شده و هم‌افزایی آنها با یکدیگر، هویت متمایزی از خشونت‌ورزی در تاریخ معاصر خاورمیانه بوجود آورده است. پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی صورت پذیرفته است. بررسی در این پژوهش نشان داد که ماهیت خشونت در بحران سوریه را اندیشه‌های فرقه‌گرا و تکفیری سلفی‌ها(خشونت فرقه‌ای) و نحوه مواجهه حزب بعث سوریه با اخوان المسلمین در گذشته و اشتباهات تاکتیکی این رژیم در ابتدای جریان بیداری اسلامی(خشونت واکنشی) از یک سو و دخالت‌های سازمان‌یافته بازیگران خارجی مانند آمریکا، اسرائیل، عربستان، ترکیه و...(خشونت سازمان یافته) و پاسخ نظام سوریه به سناریوی براندازی مداخله‌گرهای خارجی(خشونت دفاعی) از سوی دیگر شکل داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The nature of violence in syria crisis

چکیده [English]

Despite of violence there has been in the middle east, But the current violence in this region for example in Syria crisis,has different naturewith the past. Therefore,This is the main question thatwhich kind of violenceis adaptive with what today is occurring in Syria? And by what factorshas formed and spreaded?Todaysviolences in Syria are a new wave of violence that have polygonsnature and in a structural context/ from reactive violence at the beginning, has converted to a blend of reactive, organized, sectarian and defensive violences and their synergistic has createda distinct identity of violence. the method of research is descriptive – analysis. in this study revealed that the nature of the violence in syria crisis has been formed by sectarian andexcommunicatingideas of salafis and the behavior of the Baasist syria againstMuslim brotherhood in the past and tactical mistakes of this regime at the early of the islamic awakening onone hand and designed and organized interference of foreign actors such as America, Israel, Saudi Arabia, Turkey etc and reply of syria regime to externalinterferencessubversion scenario on the other hand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Sectarian violence"
  • "Reactive violence"
  • "Organized violence"
  • "Defensive violence"