تأثیر تهدیدهای گروه‌های سلفی-تکفیری بر امنیت هستی‌شناختی ج.ا.ا.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکترای روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بحران های سیاسی در کشورهای عربی که از آنها به عنوان بهار عربی یاد می شد، نه تنها به استقرار رژیم های دموکراتیک در منطقه ختم نشد؛ بلکه منجر به پیدایش و گسترش گروه‌های سلفی-تکفیری در آنها گردید. این گروهها از شمال و شاخ آفریقا گرفته تا آسیای مرکزی در کشورهای منطقه پدیدار گشتند و به جذب نیرو پرداختند. با توجه به این که سوریه و عراق در کانون این بحرانهای تروریستی قرار گرفتند، تهدیدهای این گروه‌های تروریستی بیش از پیش برای ج.ا.ا. نمایان گشت. از این رو عوامل گوناگونی به عنوان علت اصلی این تهدیدها مطرح شدند. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که علت اصلی تهدید گروههای سلفی-تکفیری علیه امنیت ج.ا.ا. چیست؟ فرضیه پژوهش با یاری جستن از چهارچوب مفهومی امنیت هستی شناختی اینگونه به پرسش علّــی پاسخ می دهد که نا امنی هستی شناختی علت اصلی تهدید گروههای سلفی-تکفیری علیه امنیت ج.ا.ا. است. زیرا که رشد گروه های سلفی-تکفیری با بر هم زدن رویه های روالمند (Routine) سیاست خارجی ج.ا.ا. در منطقه، امنیت هستی شناختی ج.ا.ا. را با تهدید مواجه کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of Salafi-Takfiri groups threats on IRI ontological security

نویسندگان [English]

  • Ali Adami 1
  • Reza Nicknam 2
چکیده [English]

The Political crisis in the Arabic countries which referred to as the Arabic spring, Not only have not established democratic regimes in the region, but also have leaded to emersion and expansion of Salafi-Takfiri groups in them. These groups emerged and began to recruit on regional countries, from the north and the Horn of Africa to Central Asia. Regard to Syria and Iraq are at the center of the terroristic crisis, threats of these terroristic groups become more visible for IRI. therefore, the central question of this study is that What is the main reason for the threat of Salafi-Takfiri groups against IRI security? The hypothesis of study is responding that ontological insecurity is the main reason for the threat of Salafi-Takfiri groups against IRI security. because the growth of Salafi-Takfiri groups has threatened IRI ontological security, with disrupting IRI foreign policy routines in Region. Aaaaaaaaaaa aaaa aaaaaa aaaaaa aa aaaaa aaaaa aaaaa aa aaaa aaaa aaa aaaaaaa aaaaaa ffffff fffff dddd sssss fffff fffffffff ggggdd.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ontological Security
  • Threat
  • Salafi-Takfiri Groups
  • IRI
  • Foreign Policy