پگیدا ، شارلی ابدو ..... « پروژه اسلام هراسی یا پارادایم فوکویاما »

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه خوارزمی

چکیده

رویداد شارلی ابدو(Hebdo charlie) و رخدادهای زنجیره‌ای پیاپی سبب گردید ؛ دانشوران پهنه سیاست و علوم اجتماعی با بررسی چنین پرسمان شگرف تاریخی بپردازند . باید این موارد نوعی اسلام‌هراسی از سوی باختریان می‌باشد . آیا این چالش‌ها بازتاب و ترجمان نگرش ، فرانسیس فوکویاما (Fukuyama Francis) نویسنده شهیر کتاب پایان تاریخ است. آیا تندروی‌های رادیکالیسم اسلامی چون داعش پدیدآورندة چنین داستانی هستند . به هر تقدیر این گفتمان را چگونه می‌توان واکاوی نمود.
هم اکنون واکنش‌های متقابل باختریان چون آزادی بیان ، مذهب و ...... جامعه جهانی را آشفته نموده است . کنکاش این گفتمان هدف نهایی این گفتار است، که بگونه درآمدی آغازین در راستای بازنمودن پهنه‌ مباحثه به نوشتار آمده است.
هم اکنون واکنش‌های متقابل باختریان چون آزادی بیان ، مذهب و ...... جامعه جهانی را آشفته نموده است . کنکاش این گفتمان هدف نهایی این گفتار است، که بگونه درآمدی آغازین در راستای بازنمودن پهنه‌ مباحثه به نوشتار آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pegida and Charlie ebdo………… Islamophobia project or fukuyama paradigm

چکیده [English]

Charlie ebdo events and chain crises after that.led to more research on this kinde of problems by political and social scientists.How could we find causes of this problems.
Is this islamophobia project by western countries.or is this fukuyama paradigm of.famous recent west writer of book of the end of history.if the islam radicalization as the daesh hold of terrible.in sum.all of this kinde of analysis would be important.Now mutual reaction between freedom of speech and islamist movements will continue.

This paper will review all of sources and critiques of both approaches and the claims.and on the end، present a new approach
Is this islamophobia project by western countries.or is this fukuyama paradigm of.famous recent west writer of book of the end of history.if the islam radicalization as the daesh hold of terrible.in sum.all of this kinde of analysis would be important.Now mutual reaction between freedom of speech and islamist movements will continue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pegida
  • Islamophobia
  • fukuyama