تحلیل بازتاب انقلاب اسلامی ایران در عراق بر اساس نظریه پخش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف این نوشتار، واکاوی بخشی از بازتاب­های انقلاب اسلامی ایران در کشور اسلامی عراق بر طبق نظریه پخش است؛ از این ­رو، با در نظر گرفتن مبدأ و مقصد پخش، شرایط اجتماعی-سیاسی عراق، پیش و پس از انقلاب اسلامی ایران و در اداور گوناگون آن، مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است. در مبحث موضوع پخش نیز کوشیده­ایم تا با ارائه شواهد عینی، اثبات بازتاب­های احتمالی انقلاب اسلامی بر این کشور را جست‌وجو کنیم. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که: انقلاب اسلامی ایران به چه صورتی در کشور عراق بازتاب یافته است؟ در این راستا، فرضیه اصلی از این قرار است: تأثیرگذاری انقلاب اسلامی بر عراق بیشتر از جنبه فرهنگی و سیاسی بوده است. این مقاله با روش کتابخانه­ای و اسنادی به جمع‌آوری داده­ها پرداخته و به شیوه توصیفی ـ تحلیلی از نوع کیفی درصدد سنجش بازتاب­های انقلاب اسلامی ایران بر کشور عراق برآمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Impacts of Islamic Revolution of Iran on Iraq according to Diffusion Theory

نویسندگان [English]

  • null null 1
  • Rohollah Sabzi 2
چکیده [English]

This is an article about analyzing the Impacts of Islamic revolution of Iran on Iraq by using the Diffusion Theory. According to this theory Iran is the origin of diffusions and Iraq is the destination of them. So we searched the influences of the Islamic revolution in Iraq by considering the social and political situations of Shia people in Iraq before and after revolution. In subject of diffusion part, aimed to corroboration our view about the influences; we try to present some objective witnesses. How and in which manner, Islamic revolution has influenced on Iraq? This is the main question of this article and according to this, our main hypothesis is: Islamic revolution has cultural and political effects on society and government of Iraq. The information of this article gathered by using the library and Internet sources and we analyzed these information through descriptive-analytic approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • Iran
  • Iraq
  • Islam
  • Shia
  • Diffusion Theory