شکست چندفرهنگ‌گرایی در اروپا و پیامدهای آن برای مسلمانان ساکن کشورهای این قاره

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

     این مقاله درصدد بررسی این موضوع است که چرا کشورهای اروپایی که پس از جنگ جهانی دوم به دلیل نیاز به نیروی کار برای بازسازی خود و فراهم کردن بستر مناسب برای جذب تعداد زیادی کارگر از کشورهای افریقایی و آسیایی، به‌ویژه از جوامع اسلامی، سیاست چندفرهنگی را برای کنار آمدن با تفاوت‌های فرهنگی این مهاجران اتخاذ کرده بودند، اکنون شکست این سیاست را اعلام کرده‌اند؟ بررسی‌های این مقاله نشان می‌دهد که عواملی همچون پررنگ شدن ابعاد فرهنگی و اجتماعی مهاجران مسلمان در زندگی سیاسی و اجتماعی کشورهای اروپایی، گسترش دامنه بیداری اسلامی در جوامع مبدأ این مهاجران، موج جدید هویت‌خواهی و تقید مهاجران مسلمان به ارزش‌های جوامع بومی و اسلامی خود، حوادث 11 سپتامبر، برخی رویدادهای تروریستی در اروپا و گسترش موج اسلام‌هراسی در جوامع غربی، روند چندفرهنگ‌گرایی و سیاست‌های چندفرهنگی کشورهای اروپایی را دچار تغییر کرد که درنتیجه آن رهبران اروپایی، درنهایت شکست این سیاست‌ها را رسماً اعلام کردند. شکست روند چندفرهنگی نیز به جایگزین‌هایی همچون سیاست ادغام و همگون‌سازی، سیاست ترویج اسلام اروپایی، سیاست طرد و جداسازی و سیاست مقابله با مهاجرت‌های جدید و اخراج مهاجران مسلمانان از کشورهای اروپایی منجر شد که محدودیت‌های زیادی برای زندگی اجتماعی مسلمانان ساکن در این کشورها به بار آورده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Failure of Multiculturalism in Europe and its Consequences for Muslims Living in the European Countries

نویسنده [English]

  • ALi Sabbaghian
چکیده [English]

This paper seeks to address this issue, why European countries that after World War II due to the need for labor to rebuild itself, provided a suitable platform to attract a large number of workers from African and Asian countries, especially from Muslim communities and adopted multicultural policies to cope with the cultural differences of migrants, now have announced the failure of this policy. The paper suggests that factors such highlighted the social and cultural aspects of social and political life of Muslim immigrants in European countries, expanding the scope of the Islamic awakening in the communities of origin of the immigrants, a new wave  of commitment of Muslim immigrants to the value of their indigenous communities, the events of 11 September, some terrorist events in Europe and the expansion of Islamophobia in Western societies have changed multicultural policies  in European countries. As a result of that, European leaders finally officially announced the failure of multicultural policy. The failure of multiculturalism as a policy resulted to alternatives policies such as integration and assimilation, promoting of Euro-Islam, exclusion and isolation of muslims, confronting with new immigration muslims,and deportation of Muslims from European countries which led to more limitations for social life of Muslims living in  these countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiculturalism
  • Europe
  • Islam