تحلیل بهار عربی و علل ناکامی آن در اردن با استفاده از نظریه ی آشوب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی- دانشگاه یاسوج

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

چکیده

از وقوع بهار عربی در منطقه­­ی خاورمیانه قریب سه سال می­گذرد، اما گذر این زمان مانع از فروکش­کردن این تب در میان کشورها نشده و همچنان برخی دولت­های منطقه با آن درگیرند. در این میان کشور اردن از معدود کشورهای منطقه بود که خیلی زود این بحران  را پشت سر نهاد و به جریان طبیعی حکومت بازگشت. سوال اصلی که پژوهش حاضر به آن می­پردازد این است که چرا بهار عربی در اردن ناکام ماند؟ از آنجاکه پدیده­های علوم اجتماعی عموماً چند متغیری هستند، فرضیه­ی پژوهش نیز این مساله را در سه عامل جستجو نموده است:
1- اصلاحات و نحوه­ی برخورد رژیم اردن با اعتراضات.2- شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی داخلی این کشور. 3- عوامل و نیروها و سیاست­های بین­المللی. برای این منظور از نظریه­ی آشوب و روش توصیفی _ تحلیلی استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد اگرچه خاندان هاشمی در اردن به صورت موقت توانست خطر سرنگونی را پشت سر بگذارد اما پتانسیل انقلاب همچنان در این کشور فعال است و با تغییر در معادلات منطقه­ای و بین­المللی در آینده، این کشور می تواند انقلاب جدیدی را تجربه نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Arabian Spring and the Causes of its Failure on Jordan with Emphasis on Chaos Theory

نویسندگان [English]

  • ali bagheri 1
  • esmaeil pourjafar 2
1 assistant professor- yasouj university
چکیده [English]

From the beginning of Arabian spring in Middle East pass about 3 years, but despite of this long time, it yet continuing to its life and some of the countries in the region are experiencing this event. Jordan is one of the countries that could concur on this crisis and now is continuing to its regime. So, the main question is that why has the Arabian spring failed in Jordan? With regard to this fact that social Sciences events are multi causes, current research hypothesis survey three factors: 1- Reformation and behavior of Jordan government on protests. 2- The political, social and cultural conditions of Jordan. 3- Factors and actors and international politics. We used chaos Theory and descriptive-explanative methods in the research. Research findings show that although the Jordan government could outfight on dangerous of downfall for short time but capacity of revolution is active in this country. With Changing in regional and international conditions in the future this country can experience new revolution.      

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chaos Theory
  • Arab Spring
  • Jordan