مشابهت‌های فکری-عملی دو جریان سیاسی خوارج نهروان و القاعده ‌عراق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

در طول تاریخ اسلام، افراد و جریان­هایی بوده­اند که با اتخاذ خط­مشی رادیکال، برداشت­های منحرفانه­ خود را به عنوان اسلام اصیل و انقلابی معرفی کرده و برخی از افراد ناآگاه را به دنبال خود کشیده­اند. در این راستا دو جریان تکفیری خوارج و القاعده­ عراق با شاخصه­های مشترک فکری-رفتاری در حوزه­ این جریان­های افراط­گرا قرار می­گیرند. دو جریان سیاسی-نظامی که برخلاف جمهور علمای دین به مبارزه با حکام کشورهای­ اسلامی همت گمارده، با برداشت و خوانشی بدوی از دین و کنش­های ناشی از آن، خشن­ترین رفتارها را به ­نام دین اسلام اعمال کرده­اند، تا جایی ­که در نوع خود رادیکال­ترین و خشونت­بار­ترین نظام اندیشه­ای را رقم زده­اند. بر این اساس، نویسندگان در قالب چهارچوبی مقایسه­ای با بررسی این دو جریان اسلام‌گرا، منشأ خشونت­ها و رفتارهای ستیزه­جویانه آنان را در جهالت و نداشتن آگاهی­شان در امور مختلف نسبت به خود، تعالیم اسلامی، محیط و فرهنگ جوامع اسلامی وغیره می­دانند که به گونه‌های مختلف تعصب، تکفیر، افراط­­گرایی وغیره متجلی ­شده است و با تفسیر غیر­واقعی حقایق، جوّ اختلاف، تفرقه و کشتار را در جوامع ­اسلامی امری رایج جلوه داده­اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intellectual-Practical Similarities between two Trends of Al-Qaeda in Iraq and the Khawarij of Nehruat

نویسندگان [English]

  • Seyyed Morteza Hazavei
  • Farideh Bavaryan Farideh Bavaryan
چکیده [English]

Over many centuries of Islamic history, there were individuals and trends of thought that introduced their own deviated deductions as authentic and revolutionary Islam by adopting a radical policy. They made some ignorant people to follow them. In this regard, two excommunicating trends of thought named Al-Qaeda and the Khawarij of Iraq are related to the area of these extremist trends for having common intellectual - practical indicators. Unlike the masses of religious scholars, these two political-military trends had put efforts to combat Muslim rulers. They picked the preliminary reading of religion and exerted violent behaviors under name of Islam. Based on this deduction, they have represented the most radical and violent system of thought. In this regard, by comprising these two Islamist trends, the authors infer that the violence and quarrel some of these trends originate in their ignorance and the lack of knowledge of the different affaires related to themselves, to Islamic teachings, and to culture predominating over Islamic societies. These attitudes have been manifested as various forms of prejudice, excommunication, extremism, etc. By offering a fale interpretation of the facts, they have created an atmosphere of discrepancy, disunion and massacre in the Islamic societies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radicalism
  • Khawarij
  • Al-Qaedain Iraq
  • The Islamic World