اندازه‌گیری شاخص‌های امنیت انرژی: بهره‌وری داشتن؛ با تأکید بر کشورهای عمده تولیدکننده جهان اسلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم

چکیده

انرژی از جمله کالاهای استراتژیک و اساسی در توسعه کشورها به‌ویژه کشورهای جهان اسلام به حساب می‌آید و به عامل ثروت و قدرت تبدیل شده است. با این وصف، از انرژی به عنوان مؤلفه‌ای تأثیرگذار در جایگاه کشورها در سلسله‌مراتب بین‌المللی یاد می‌شود. کشورهای جهان اسلام به دنبال دستیابی آسان، بی‌وقفه و بی‌خطر به انرژی برای تضمین توسعه خود در دنیای وابستگی متقابل هستند؛ بنابراین، امنیت انرژی در نظام بین‌الملل و همچنین بین کشورهای جهان اسلام نقشی حیاتی ایفا می‌کند. هر یک از کشورها سیاست‌ها و استراتژی‌هایی را متناسب با جایگاهشان دنبال می‌کنند، اما پیش از اتخاذ یک استراتژی مناسب و عملی، اطلاع و آگاهی از جایگاه کشور در چرخه امنیت انرژی مهم جلوه می‌کند؛ بنابراین، هدف این پژوهش ارائه شاخص‌هایی برای تعیین جایگاه کشورهای عمده تولیدکننده جهان اسلام در زنجیره امنیت انرژی است و نتایج حاصل از پژوهش ممکن است در اتخاذ سیاست‌ها و استراتژی‌های کاربردی برای حفظ، بهبود و توسعه وضعیت کشورهای جهان اسلام در دستیابی به امنیت انرژی کمک شایانی کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring Energy Security Indicators: Efficiency with Emphasis on the Major Countries of the Islamic World

نویسنده [English]

  • Mostafa Entezarulmahdi
چکیده [English]

Energy is considered as a strategic and essential commodity in development of countries especially in the Islamic World and it has become a factor of wealth and power. So energy is known as an influencing factor for countries` position in the international hierarchy. Islamic Countries are looking for easy access, uninterrupted and safe energy to ensure their development in the interdependence world. Therefore, energy security plays a vital role in the international system and among the Islamic world countries. Each country would follow policies and strategies appropriate to their positions in the world. But before the pursuing a proper and practical strategies, knowledge and awareness of country situations in the cycle of energy security are more important. So the purpose of this research is providing indicators to determine the situation of major producing countries in the Islamic world in energy security chain. Thus, the results of this article could be helpful in taking practical policies and strategies to maintain, improve and develop Islamic countries position in achieving energy security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • Energy Security
  • Islamic world