تأثیر فروپاشی نظم اخوانی بر مجموعه امنیت منطقه‌ای خاورمیانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد بوشهر

چکیده

تحولات و دگرگونی‌های سیاسی مصر، تونس و لیبی پس از انقلاب‌های عربی و تغییر رژیم‌های استبدادی، موج تازه‌ای از به قدرت رسیدن اسلام‌گرایان نظیر اخوان‌المسلمین را به دنبال داشت. این تحول مهم سبب شکل‌گیری نظم سه‌قطبی منطقه‌ای در خاورمیانه بر مبنای نظم اسلام‌گرایی انقلابی، نظم اخوانی و نظم سلفی شد، اما مشکلات داخلی و کارشکنی‌های خارجی که اخوان‌المسلمین را از عرصه سیاسی قدرت در مصر خارج کرد، یکی از پایه‌های مهم این نظم سه‌قطبی در خاورمیانه را فروریخت. مسلماً وقوع این رخداد مهم، نه تنها پیامدهایی را در بُعد داخلی برای مصر به همراه خواهد داشت، بلکه با تأثیر بر روابط بازیگران منطقه‌ای،‌ بر محیط امنیتی خاورمیانه و شمال افریقا نیز تأثیرگذار خواهد بود. بر همین مبنا، مقاله مذکور می‌کوشد به بررسی تأثیر افول نظم اخوانی بر نظم امنیتی خاورمیانه و شمال افریقا بپردازد. در همین راستا می‌توان سؤال اصلی مقاله حاضر را این‌گونه طرح کرد که فروپاشی نظم اخوانی، مؤید کدام تغییرات در نظم منطقه‌ای خاورمیانه خواهد بود؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که به نظر می‌رسد فروپاشی نظم اخوانی موجب شکل‌گیری نظم امنیتی خاورمیانه در قالب قطب‌بندی میان بازیگران منطقه‌ای بر مبنای الگوی موازنه قوا شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of the Fall of Muslim Brotherhood Order on the Middle East Regional Security Complex

نویسنده [English]

  • mahsa mahpishanian
چکیده [English]

Developments and changes after the Arab Revolutions that resulted in overthrowing totalitarian regimes in Egypt, Tunisia and Libya, followed by a new wave of Islamists’ rise to power - like in the case of Muslim Brotherhood. This dynamic formed a three-dimensional regional order in the Middle East: (1) revolutionary-Islamist order; (2) Muslim Brotherhood order; and (3) Salafi order. However, the Egypt internal problems and foreign interventions that kept Muslim Brotherhood out of power, led to the collapse a pillar of this order. Certainly, this important event not only had implications for Egypt’s own internal setting, but also will have a great impact on the relations of regional actors and the Middle East and North Africa (MENA) security environment. Accordingly, the main question of this paper is that “what are the impacts of Muslim Brotherhood fall on the Middle East regional order?” In answering this question, the assumption is that “it seems that the collapse of Muslim Brotherhood in Egypt has also brought about a security order in the Middle East in the form of polarity among regional actors based on the balance of power.”

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arab Revolutions
  • Regional Security Complex
  • Muslim Brotherhood Order
  • Salafi Order
  • Revolutionary-Islamist Order