بررسی علل دگردیسی در سیاست خارجی ترکیه بر اساس رهیافت سازه‌انگاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی- دانشگاه یاسوج

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

چکیده

در پی به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه، سیاست خارجی این کشور دستخوش تغییراتی جدی شد. بسیاری از تحلیل­گران از این تغییرات تحت عنوان نوعثمانی­گرایی نام بردند و نوع تغییرات را برای بازگشت ترک‌ها به سوی شرق و به‌خصوص خاورمیانه عنوان کردند. سؤال اصلی که مطرح می‌شود این است که عامل اصلی تغییر سیاست خارجی ترکیه بعد از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در این کشور چیست؟ در پاسخ به این سؤال، فرضیه پژوهش به این نکته اشاره می­کند که برداشت متفاوت نخبگان سیاسی جدید ترکیه از نظام بین­الملل، تحت تأثیر شکل­گیری هنجارها و عوامل مادی جدید، باعث تغییر سیاست خارجی ترکیه از یک‌جانبه‌گرایی قبلی به سوی چندجانبه­گراییجدیدشده است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که دگردیسی در هنجارهای حاکم بر نخبگان ترکیه یکی از عوامل اصلی دگردیسی در سیاست خارجی آن کشور به شمار می‌رود؛ بنابراین، بر اساس نظریه سازه‌انگاری، در صورت تغییر مجدد هنجارها، می‌توان انتظار تغییرات جدیدی را در آینده سیاسی این کشور داشت. برای انجام تحقیق حاضر از روش کتابخانه­ای و نظریه سازه­انگاری استفاده شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Transformation of Turkish Foreign Policy Based on Approach Constructivism

نویسندگان [English]

  • ali bagheri 1
  • jafar nourozi nezhad 2
1 assistant professor- yasouj university
چکیده [English]

Following the coming to power of the AKP, a serious change in Turkey's foreign policy could be observed. This article tries to analyze as its main question, the major factor in Turkish foreign policy after the AKP coming to power. To answer this question, the hypothesis note that different perceptions of Turkey's new political elite norms of international relations and factors affecting creation of new material, causing changes in Turkish foreign policy from unilateralism to multilateralism. The findings suggest that the dynamics of foreign policy elites are influenced by prevailing norms of metamorphosis. These norms are influenced by changes in the environment and their role in policy-making elite.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Turkish foreign policy
  • Nvsman orientation
  • constructivism