استراتژی «موازنه تهدید» و امنیت دولت‌های اسلامی منطقه خاورمیانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

معاون پژوهشی دانشکده

چکیده

در استراتژی کلان هر دولت، «امنیت ملی» به عنوان اصلی بنیادین به حساب می‌آید. در دهه‌های اخیر، دولت‌های اسلامی منطقه خاورمیانه و جهان اسلام متحمل هزینه‌های سنگینی شده‌اند. چالش‌های منازعه میان اعراب و اسرائیل و مداخلات فزاینده قدرت‌های فرا‌منطقه‌ای (امریکا) و قدرت منطقه‌ای (اسرائیل)، و همچنین به دلیل ناکارآمدی برخی از دولت‌های عربی وابسته به غرب در تأمین امنیت منطقه‌ای، موجب شده است امنیت ملی ایران نیز به مخاطره  بیفتد. سؤال اساسی که در این پژوهش مطرح می شود این است که ایران به عنوان یک قدرت مهم و برتر منطقه‌ای و نیز سایر دولت‌های اسلامی منطقه و جهان اسلام، چه استراتژی کارآمدی را می‌توانند اتخاذ کنند تا از واگرایی به همگرایی و اتحاد نایل آیند و در نتیجه امنیت ملی آنها به‌طور پایدارتری تأمین شود؟ پژوهش حاضر در پی ارائه این استراتژی است که با توجه به دومینوی انقلابات در کشور‌های عربی، دولت ایران با همراه‌سازی سایر دولت‌های اسلامی منطقه خاورمیانه و با به‌کارگیری رویکرد نظری «موازنه تهدید»، خواهند توانست در مقابل مداخله‌گرایی امریکا- اسرائیل بازدارندگی ایجاد کنند، در غیر این صورت باید وضعیت ناامنی موجود در جهان اسلام را برای آینده‌ای نامعلوم تحمل کنند. رهیافت پژوهشی این اثر به روش تبیینی و با استفاده از مدل هندسی تدوین شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"Balance of Menace" Strategy and the Security of Islamic State in Middle East

نویسنده [English]

  • Ali akbar jafari
Assistant Professor Department of Political Sciences University of Mazandaran
چکیده [English]

To consider the importance of national security is considered the basic principle and major strategy of a state for foreign policy. Middle States and Islamic World, in the recent decades, cost overrun for the protection of national security in Middle East. The inefficiency of Arabs States against Israel for assuring the regional security and the intervention of transregional powers (US) and regional power (Israel, endangered the national security of Iran. Under the existing circumstances, the main question is that, Iran as the most important power in the region and the Middle East state, what efficient strategy can take for the persistent national security? This article tries to indicate that Islamic States of Middle East with the axis of Iran and with the utilizing of "Balance of Menace" approach can balance against US- Israel intervention in the region. We used explanatory style and geometrical model for the analyzing issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic States
  • Middle East
  • Israel. USA