بررسی تأثیر روابط روسی-سوری بر سیاست‌گذاری امنیتی جمهوری اسلامی ایران در جریان بحران سوریه (2011 تا 2018)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه آموزشی علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد واحد زنجان، زنجان، ایران

10.30479/psiw.2020.12444.2708

چکیده

هدف: ایران با ساختار سیاسی و امنیتی متمرکز دارای شکل‌بندی‌های متنوعی از عوامل داخلی و خارجی است که سیاست‌گذاری امنیتی را سازمان‌دهی و به مرحله اجرا می‌رساند. محقق در این پژوهش درصدد پاسخ به این سؤال است که «روابط روسیه و سوریه از سال 2011 تا 2018 چه تأثیری بر سیاست‌گذاری امنیتی جمهوری اسلامی ایران گذاشته است».
روش: در این پژوهش، از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است.
یافته‌ها: یکی از عوامل خارجی مهم و تأثیرگذار بر سیاست‌گذاری امنیتی ایران بحران سوریه و نقش کشورها و گروه‌های مختلف نظیر کشور روسیه در این بحران است. روسیه یکی از قدرت‌های فرامنطقه‌ای است که در بحران سوریه به نفع دولت بشار اسد مداخله کرد. گسترش و حفظ روابط روسیه و سوریه موجب افزایش ثبات و کاهش هزینه‌های سیاست‌گذاری امنیتی جمهوری اسلامی ایران شده است.
نتیجه‌گیری: اولین پیامد مثبت بر منافع ملی ایران، حفظ نظام حاکم بر سوریه به‌عنوان متحد استراتژیک ایران بوده است. دوم اینکه، از نظر ایران، روسیه می‌تواند موازنه‌دهنده موضع ایران در مسائل بین‌المللی به‌ویژه در مقابل غرب و بازدارنده سایر قدرت‌های منطقه‌ای باشد و تلاش‌های آن‌ها را برای حذف نقش ایران در منطقه ناکام گذارد. مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی و غلبه نسبی بر آن از دیگر منافع رویکرد روسیه در سوریه برای ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Russian-Syrian Relations on the Security Policy of the Islamic Republic of Iran during the Syrian Crisis (2011 to 2018)

نویسندگان [English]

  • Davood Mansoori
  • Mehdi Khoshkhtti
  • Farshid Jafari
  • Hassn Eyvazzadeh
Department of Political Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, Islamic Azad University, Zanjan Branch, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Objective: With a centralized political and security structure, Iran has a variety of formations of internal and external factors that organize and implement security policy. The researcher seeks to answer the question "how has Russia-Syria relations from 2011 to 2018 affected the Islamic Republic of Iran's security policy".
Method: In this study, a descriptive-analytical method was used.
Results: One of the important external factors affecting Iran's security policy is the Syrian crisis and the role of various countries and groups such as Russia. Russia is one of the extra-regional powers that intervened in the Syrian crisis in favor of Bashar al-Assad's government. Expanding and maintaining Russian-Syrian relations has increased stability and reduced the cost of security policy for the Islamic Republic of Iran.
Conclusion: The first positive consequence of Iran's national interests has been the maintenance of Syria's ruling system as Iran's strategic ally. Second, in Iran's view, Russia can balance Iran's position on international issues, especially the West, and deter other regional powers and disrupt their efforts to eliminate Iran's role in the region. The fight against terrorism and extremism and its relative overcoming are other benefits of Russia's approach to Iran for Syria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Syria crisis
  • Security Policy-Making
  • Axis of Regional Resistance
  • Russia

 

1.    آجرلو، حسین (1390). تحولات سوریه: ریشه‌ها و چشم‌اندازها. فصلنامه مطالعات خاورمیانه، 18 (3): 77-55.
2.    اشرفی، اکبر؛ بابازاده جودی، امیر سعید (1395). سیاست خارجی روسیه و امریکا نسبت به بحران سوریه.مطالعات روابط بین‌الملل، 8 (32): 65-43.
3.    اصولی، قاسم؛ رسولی، رؤیا (1392). روابط ایران و روسیه: فرصت‌ها، چالش‌ها و سازوکارهای بسط روابط. فصلنامه سیاست خارجی، 27 (1): 98-71.
4.    ایوانف، ایگور؛ شوری، محمود. (1395). همکاری‌های ایران و روسیه: ابعاد و چشم‌انداز. تهران: مؤسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس).
5.    باقری دولت‌آبادی، علی (1393). رویکردی نظری به علت توسعه روابط ایران و روسیه از زمان فروپاشی اتحاد شوروی تاکنون.مطالعات اوراسیای مرکزی، 7 (1): 56-37.
6.    جعفری، علی‌اکبر؛ ذوالفقاری، وحید (1392). روابط ایران و روسیه: همگرایی یا واگرایی؟مطالعات اوراسیای مرکزی، 6 (12): 40-21.
7.    درویشی،فرهاد (1384).محیطامنیتیجمهوریاسلامیایراندرقرنبیستویکم.فصلنامهمطالعات دفاعیوامنیتی، 42: 60-1.
8.    دهقانی فیروزآبادی، سید جلال؛ مرادی، منوچهر (1395). امریکا و روابط جمهوری اسلامی ایران - فدراسیون روسیه.فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، 21 (89)، صص 91-65.
9.    ذوالفقاری، مهدی؛ عمرانی، ابوذر (1396). تأثیر ظهور داعش بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، 7 (2): 195-169.
10.رستمی، محمدرضا (1394). جریانات افراطی و تکفیری در منطقه و راهکارهای مقابله با آنها با توجه به نقش خاورمیانه‌ای روسیه. فصلنامه سیاست خارجی، 29 (1): 122-97.
11.زارعان، احمد (1394). بررسی ریشه‌ها و ویژگی‌های مشترک بحران خاورمیانه با تأکید بر بحران سوریه و عراق. فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، 16 (1): 42-5.
12.زرگر، افشین (1392). مواضع روسیه در قبال تحولات سوریه 2013-2011. فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، 82: 80-53.
13.شیخ‌الاسلامی، محمدحسن؛ بیکی، میثم (1392). واکاوی نقش‌آفرینی و سیاست‌های فدراسیون روسیه در قبال بحران سوریه. فصلنامه آفاق امنیت، 6 (20): 166-137.
14.صادقی، سید شمس‌الدین؛ مرادی، سمیران (1396). تحلیل ائتلاف ایران و روسیه در پرتو بحران سوریه. فصلنامه اوراسیای مرکزی، 10 (1): 170-153.
15.صالحی، سید جواد (1391). منحنی تحولات اصلاحی در سوریه و تحلیل نقش اپوزیسیون در این کشور. فصلنامه مطالعات خاورمیانه، 19 (70): 60-37.
16.عباسی، مجید؛ محمدی، وحید (1392). تبیین رئالیستی منازعه بین‌المللی قدرت در سوریه و پیامدهای آن برای امنیت جمهوری اسلامی ایران.پژوهش‌نامه ایرانی سیاست بین‌الملل، 1 (2): 93-70.
17.عسگریان، حسین. (1394). چشم‌انداز روابط ایران و روسیه. تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران. 
18.کولایی، الهه؛ سلطانی‌نژاد، الهه (1395). علل و انگیزه‌های عملیات نظامی روسیه در سوریه. فصلنامه مطالعات راهبردی، 19 (3): 136-115.
19.گودرزی، مهناز؛ کوچک‌زاده تهمتن، رضا (1397). نظریه انتخاب عقلانی: دخالت روسیه در سوریه و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران. مطالعات دفاعی استراتژیک، 16 (73): 164-133.
مقدم،فرشته (1384). رویکردسیاستخارجیفدراسیونروسیهدرخاورمیانه. فصلنامهآسیای مرکزیوقفقاز، 50: 478-453