تحلیل گفتمان انتقادی جنبش اسلامی جماعت تبلیغی با تأکید بر الگوی فرکلاف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 استادیار علوم سیاسی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی شهید بهشتی تهران

10.30479/psiw.2020.11888.2653

چکیده

هدف:اندیشه‌های اسلامی در سطوح مذهبی، اجتماعی و سیاسی تحت تأثیر جریان‌های متفاوت و به اشکال گوناگون ترویج می‌­شوند. یکی از جریان‌های اصلی اسلام‌گرا که به صورت پوشیده و گسترده فعالیت‌های دعوت خود را در سطح جهانی انجام و جمعیت‌های میلیون نفری را اجتماع بخشیده، جماعت تبلیغی نام دارد. شناخت سطوح متفاوت عملکردی و گفتمانی این جماعت بر حسب الگویی آکادمیک است .
روش: با استفاده از نظریه گفتمان انتقادیفرکلاف (2001) و با تحلیل منبع تبلیغی (کتاب تبلیغ آسان می‌شود) بوده است.
یافته­های پژوهش: حاکی از آن است که ارزش‌های گرامری-متنی و گفتمانی این جماعت بر عملکرد آنان در حوزه اجتماعی و ایدئولوژیک تاثیر گذار بوده است.
نتیجه­گیری:نیز نشان می دهد که ارزش‌های گرامری-متنی و گفتمانی جماعت تبلیغ، منجر به کناره‌گیری آنان از سیاست و میل گروه به دعوت، سفر و تبلیغ اصول عقیدتی از طریق شیوه­های مردم­گرایانه و غیررسمی بوده است. گردآوری داده‌های این نگاشته نیز بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای و بر مبنای روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Critical Discourse of the Islamic Movement of the Tablighi Jamaat with an Emphasis on Fairclough’s Model

نویسندگان [English]

  • seyed mohamad hosein akramiyan 1
  • Seyed Mohammad Ali Hosseinizadeh 2
1 PhD student of political science, Shahid Beheshti University of Tehran
2 Assistant Professor of Political Science, Shahid Beheshti University of Tehran
چکیده [English]

Objective: Islamic ideas are promoted at different religious, social and political levels under the influence of different currents. One of the main Islamist currents that has carried out its covert and widespread activities around the world and has gathered populations of millions is called the Tablighi Jamaat. Recognition of different levels of performance and discourse of the Tablighi Jamaat is based on an academic model.
Method: The study uses the theory of critical discourse by Fairclough (2001) and source analysis of Tablighi Jamaat as its methodology. The data collection of this article is based on library studies and descriptive-analytical method.
Results:  It indicates that the grammatical-textual and discourse values of this group have influenced their performance in the social and ideological spheres.
Conclusion:  It also shows that the grammatical-textual and discourse values of the Tablighi Jamaat have led to their withdrawal from politics and the group's desire to invite, travel and propagate ideological principles through populist and informal methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical Discourse
  • Tablighi Jamaat
  • Invitation
  • politics
  • Lexical Value
  • Discourse Value
  • Ideological Value

 

1.  جهانتیغ، غلامحسین (1392) پدیدارشناسی سیاست در جریان جماعت تبلیغ، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، تابستان
2.  خواجه، نصرالله(1391)، جنبش جماعت دعوت و تبلیغ در جنوب شرق ایران، دانشگاه علامه طباطبایی، پایان نامه کارشناسی ارشد.
3.  ندوی، عبدالحسین (1998)، مولوی محمد الیاس و جماعت تبلیغی، مترجم، مولوی قاسمی، انتشارات تربت جام شیخ الاسلام، چاپ دوم