سیاست های مداخله جویانه دینی عربستان در کنیا ، تانزانیا و اوگاندا

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله نویسنده درصدد آن است تا نوع کمک­های خیریه و انسان دوستانه عربستان سعودی به کشورهای شرق آفریقا را که بیشتر از مجرای سازمان رابطه العالم الاسلامیه و موسسات وابسته به آن صورت می­گیرد و نحوه ارائه کمک­های عظیم مالی و جنسی کشور عربستان به این کشورها را مورد بررسی قرار دهد. مسئله اصلی مقاله نیز بررسی نحوه تبلیغ فرقه ضاله وهابیت است که طی حدود 50 سال گذشته همواره در راس سیاست­های کمک­رسانی و امدادرسانی عربستان به دیگر کشورها بوده است. روش تحقیق در این پژوهش کتابخانه­ای توام با مطالعات میدانی است و محقق ضمن جمع­آوری اطلاعات لازم و بررسی­های عمیق میدانی در کشورهای کنیا و تانزانیا درصدد ترسیم این واقعیت بوده است که هرچند عربستان با بهره­گیری از دیپلماسی فرهنگی و در پوشش رفتارهای حمایتگرانه خود امروزه در کشورهای کنیا تانزانیا و اوگاندا به جایگاه نسبتا مستحکمی دست یافته و علاوه بر نفوذ در بسیاری از سازمان­های اسلامی و کنترل شورای عالی امور مسلمانان این کشورها  قدرت نرم حاصل از دلارهای نفتی خود را در دولت­ها نیز بکار گرفته است. با این حال تاکنون نتوانسته است به هدف اصلی خود که گسترش هرچه بیشتر آئین ضاله وهابیت است نائل آید و در عمل با چالش های سنگینی از سوی گروه­های مخالف خود (فرقه های متصوفه , برخی از اهل سنت و شیعیان ) مواجه شده است.چارچوب تحقیق  بر فعالیت­های وهابیون در گسترش فرقه ضاله وهابیت در مناطق مختلف جهان با بهره­گیری از دلارهای نفتی عربستان استوار گشته است. پرداختن به تمامی عوامل اصلی و فرعی در فرآیند مداخلات دینی عربستان در سه کشور شرق آفریقا نیز پارادایم نوآوری این مقاله محسوب می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Saudi Arabia’s interventional religious policy in Kenya, Tanzania and Uganda

نویسنده [English]

  • null null
چکیده [English]

This paper is going to have a consideration about the quality of Saudi Arabia’s charitable and humanitarian assistance as well as its huge financial assistance to East Africa countries which is mostly implementing through world Islamic league and some of  its institutions  under pretext of  improvement of the economic structure and Muslim minorities whose are living in this countries. The main subject of the paper is to show the different ways that wahhabi sect is using since fifty years ago in order to propagate its ideology that has been so important in the policy of  aiding to the other countries.
The method of research is a combination of library and field studies and through deep studies in Kenya and Tanzania has been tried to testify that although Saudi Arabia has gained a so-called strong positions inside the governments and some Islamic organizations of eastern Africa (by using its cultural policy and contribution of petrodollars) but in fact is failed to reach to its main aim which is expansion of wahhabi ideology in this area. The major challenges of wahhabids in this region are strong resistant of its antagonists such as Shia’s, Sunni sects and Tarighats. . Have a consideration to all major and minor elements in the process of addressing the Saudi religious interventions in three countries of East Africa, is the paradigm of innovation of the paper

کلیدواژه‌ها [English]

  • east Africa
  • Saudi Arabia
  • wahhabiyat
  • world Islamic league
  • Cultural Diplomacy