مؤلفه‌ های بحران‌زا در روابط ایران و عربستان (2000-2017)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر گروه آینده اندیشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف: هدف اصلی از نگارش این پژوهش درک صحیح مؤلفه‌های بحران‌زا در روابط ایران عربستان به‌عنوان دو قدرت منطقه‌ای در خلیج‌فارس است و همچنین در کنار این هدف به دنبال بررسی تأثیر عوامل سیاسی- امنیتی مؤثر بر واگرایی ایران عربستان در یک دهه گذشته و همچنین تبیین عوامل اقتصادی مؤثر بر واگرایی ایران عربستان در یک دهه گذشته می‌باشیم.
روش: اما روش پژوهش در این مقاله توصیفی تحلیلی یعنی از طریق روش تحلیلی مؤلفه‌های بحران‌زا اقتصادی و امنیتی موجود در روابط راهبردی ایران با عربستان سعودی در چارچوب رویکردهای روابط بین‌الملل و با تکیه‌بر مؤلفه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی ... موردبررسی قرار می‌گیرد و اهداف، منافع و تأثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با این مسائل توصیف‌شده است.
یافته‌ها:  آنچه در این پژوهش به‌عنوان یافته به آن دست‌یافتیم؛ مهم‌ترین مؤلفه‌های بحران‌زا در روابط دو کشور عبارت‌اند از؛ ایجاد نوسان در قیمت انرژی، تهدید به بسته شدن تنگه هرمز، رقابت بر سر رهبری جهان اسلام و حضور نظامی در کشورهای منطقه می‌باشد.
نتیجه‌گیری: در جریان روابط ایران و عربستان سعودی به‌خصوص در بین سال‌های 2015 تا 2017 آنچه مشهود است می‌توان مؤلفه‌های بحران‌زا در روابط دو کشور را در دو حوزه سیاسی- امنیتی و اقتصادی تقسیم کرد. هرچند در سال‌های گذشته آنچه مشهود بوده است عدم فهم مقامات سیاسی دو کشور از خواسته‌ها و منافع دو طرف بوده است و عدم مذاکره مستقیم پیرامون اتفاقات و رخدادهای منطقه بیش‌ازپیش به چشم می‌آید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crisis Components in Iran-Saudi Relations (2017-2000)

نویسندگان [English]

  • alireza saberfard 1
  • hassan kabiri 2
1 National Research Institute for Science Policy (NRISP)
2 Allameh Tabatabaei University
چکیده [English]

Purpose: The main purpose of this study is to understand the critical components of Iran-Saudi relations as two regional powers in the Persian Gulf and also to investigate the impact of political-security factors affecting Iran-Saudi divergence in the past decade and also. We are explaining the economic factors influencing Iran-Saudi divergence over the past decade.
Methodology: But the research method in this descriptive-analytical article, through the analytical method of the critical economic and security components in Iran's strategic relations with Saudi Arabia, is examined within the framework of international relations approaches and based on economic, political and security components ... The goals, interests and influence of the Islamic Republic of Iran in relation to these issues are described.
Findings: What we found in this study, the most critical components in the two countries' relations are: energy price fluctuation, threat of closure of the Strait of Hormuz, competition over Islamic world leadership and military presence in the region.
Conclusion: During the period between Iran and Saudi Arabia, especially between 2015 and 2017, what is evident is that the critical components of the two countries' relations can be divided into two areas - political, security and economic. However, what has been evident in recent years has been a lack of understanding by both sides of the wishes and interests of the political authorities of the two countries, and a lack of direct negotiation over what is happening in the region is increasingly evident.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Saudi Arabia
  • Strait of Hormuz
  • Islamic world
  • Oil
  • crisis