بررسی اثرپذیری جریان ضد اصلی رسانه‌ای از جریان اصلی رسانه‌ای در انقلاب‌های عربی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز مازندران -مدیر کل

2 پژوهشگر

چکیده

هدف:مقاله حاضر، مفهوم سی‌ان‌ان‌زدگی را در چهارچوب‌بندی رویدادهای اعتراضی کشورهای عربی به آزمون می‌گذارد و به دنبال شناخت تفاوت‌ها و شباهت‌های شبکه‌های ضدجریان (پرس‌تی‌وی و الجزیره) و جریان اصلی (سی‌ان‌ان و بی‌بی‌سی ورلد) در برجسته‌سازی و چهارچوب‌بندی اخبار اعتراضات مردم مصر، لیبی و بحرین است.
روش: برای رسیدن به اهداف تحقیق روش تحلیل محتوا مورد استفاده قرار گرفت. روش نمونه‌گیری تحقیق احتمالی چندمرحله‌ای است که درنهایت از هر شبکه و برای هر رویداد 48 ساعت (2 روز آماری) و برای تمام شبکه‌ها 24 روز انتخاب و کدگذاری شده است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که هرچند جریان اصلی و ضدجریان به لحاظ در اولویت قرار دادن مسائل بسیار با یکدیگر متفاوت‌اند، اما تفاوت میان جریان اصلی و ضدجریان در اصل ناشی از تفاوت میان شبکه‌هاست.
نتیجه‌گیری: به‌طورکلی می‌توان گفت، رفتار شبکه‌های خبری ضدجریان در چهارچوب‌های عام تا حد زیادی متأثر از شبکه‌های جریان اصلی است، ولی در چهارچوب‌های خاص نمی‌توان با قاطعیت در مورد تأثیر یا عدم تأثیر جریان اصلی بر ضدجریان سخن گفت، بلکه ترکیبی از عوامل چون خط‌مشی‌های رسانه‌ای، ساختار مالکیت و نیز با درجه تعیین‌کنندگی بیشتر، رویکرد کشورهای مبدأ شبکه‌ها در نحوه پوشش رویداد اثرگذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effectiveness of the Spreading of the Mainstream Flow of the Mainstream Media in the Arab Revolutions

نویسندگان [English]

  • Hadi Ebrahimi kaipei 1
  • ardeshir zabolizadeh 2
1 general manager-Broadcasting organization/corporation
2 Reserchear
چکیده [English]

Objective: The present paper examines the concept of cyanide in the framing of protest events in Arab countries and seeks to recognize the differences and similarities between anti-transition networks (Prestige and Algiers [and the mainstream] of the CNN and the BBC World) in highlighting and framing the protests of the Egyptian, Libyan, and Bahraini people.
Methods: To achieve the research objectives, content analysis method was used. The sampling method is a multi-stage probabilistic research that eventually from each network and for each event selects and encodes 48 hours (2 statistical days) and 24 days for all events.
Results: The findings show that although the main flow and the anti-flow are very different from each other in terms of prioritization of the issues, the difference between the mainstream and the counter-current flow is essentially due to the difference between the networks.
Conclusion: In general, the behavior of anti-circular news networks in general frameworks is largely influenced by mainstream networks, but in specific frameworks it can not be said with certainty about the effect or the lack of effect of the mainstream on the counterpart, but rather combination of factors such as media policies, ownership structure and, with a higher degree of certainty, the approach of the countries of origin of the networks to influence the way of covering the event.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Framing
  • Mainstream News Networks
  • Anti-Transition News Networks
  • Cannabis
  • Arab Protest Developments