جریان شناسی گفتمانی به مثابه رویکردی مطالعاتی در شناخت فکری فرهنگی جهان اسلام (الگوی موردی: هویت اندیشی سیاسی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر

2 دکترای جامعه شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی ره، عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی

چکیده

هدف: روش‌ها، نقش بسزایی در حصول نتایج مطلوب و اعتباردهی به یافته‌های مطالعه و تحقیق دارند. ماهیت روش‌شناختی پژوهش، تابعی است از اهداف، پرسش‌ها، و مهم‌تر از همه مسئله‌ای که ذهن پژوهشگر با آن روبه‌رو است. بی‌گمان تلاش‌های فراوانی در زمینه تعریف و ارائه روش‌ها در پرداختن به مسائل مختلف صورت گرفته است، زیرا روش‌ها، ابزارهایی جهت پرداختن به مسائل و دست‌یابی به واقعیت‌ها هستند و رسیدن به یک روش کارآمدتر می‌تواند به بررسی، تحلیل، درک، ماهیت و چیستی پدیده کمک بسزایی کند.
روش: نظر به ضعف و کاستی عمده روش‌های کمیت‌گرا نسبت به روش‌های کیفیت‌گرا و استفاده از نظرسنجی و پرسشنامه به دلیل خردنگری حاکم بر آن‌ها، در تحلیل واقعیات کشورهای اسلامی می‌توان از روش جریان‌شناسی گفتمانی به‌عنوان یک رویکرد نوین، بومی، کلان‌نگر و کارآمد جهت خوانش مسائل و شناخت فکری فرهنگی جهان پیرامون، از جمله جهان اسلام بهره گرفت.
یافته ها: روش مذکور می‌تواند به‌عنوان سرمشق و مدلی در فهم معنادارتر واقعیات عرصه بین‌الملل اسلامی مفید واقع شود. بنابراین در این پژوهش با همین روش به بررسی هویت سیاسی در اندیشه دو متفکر جهان اسلام پرداختیم.
نتیجه گیری: روش پیشنهادی برای بخشی از مسائل جهان اسلام همچون مسئله روشنفکری، زنان، توسعه، آزادی، عدالت، دموکراسی، هویت و هویت سیاسی و... مفید است. لذا پژوهش پیش ‌رو با ارائه یک روش و به دست آوردن روایی آن، راه تازه ای برای مطالعه و مواجهه با مسائل جهان اسلام را نمایش می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Current-discourse as a Study Approach to the Cognitive Intellectual Cultures of the Islamic World Case study: The identity of political thinking

نویسندگان [English]

  • hossein solati 1
  • Alireza kalantarmehrjerdy 2
1 Researcher
2 PHD in political sociology at Allameh Tabatabai University, a member of the SID
چکیده [English]

Objective: The scientific method, A significant role in the effectiveness of the results and validate the findings of their study and research. The nature of research the methodology, is a function of objectives, questions, and the most important the researcher's mind is facing it. Certainly considerable effort on the definition and approach in addressing various issues have taken place; Because the methods, tools to address the issues and achieve the facts and reach a more efficient method would be to review, analyze, understand, and what the nature of the phenomenon of great help.
Methods: Due to the weaknesses and shortcomings of quantitative methods then qualitative methods and the use of surveys and questionnaires due to their rationalization, in the analysis of the realities of Islamic countries, the methodology of discourse current can be considered as the approach is native, total attitude for reading issues and Cognitive intellectual culture of the world around, including the Islamic world.
Results: This method can be used as a model and model for a more meaningful understanding of the realities of the international community. Therefore, in this study, we examined the political identity in the thought of two thinkers of the Islamic world in the same method.
Conclusion: The proposed method for part of the Islamic world issues such as Intellectuals, women, development, the freedom, justice, democracy, political parties, national identity, etc is useful. This study presents a method and obtains its validity, a new way to study and deal with the problems of the Islamic world show.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse
  • Islamic world
  • Political Identity
  • Methodology
  • current