نقش سیاست‌های راهبردی حمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدها و بازداری از تهاجم احتمالی گروه‌های تروریستی از مرزهای مشترک با کشور عراق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

2 دانشجوی مدیریت استراتژیک دانشگاه پیام نور کرج

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی / بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

چکیده

با توجه به اتفاقات خاورمیانه، به ویژه کشور عراق و تهدید گروه‌های تروریستی با پشتیبانی بعضی از کشورها و کارشکنی برخی همسایگان، و به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی برای کشور اسلامی ما، این تحقیق با هدف بررسی نقس سیاست‌های راهبردی حمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدها و بازداری از تهاجم احتمالی گروه‌های تروریستی از مرزهای مشترک با کشور عراق انجام شده است. نوع پژوهش توصیفی و روش آن پیماشی بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانشجویان رشته مدیریت استراتژیک دانشگاه‌های دولتی مستقر در تهران بزرگ تشکیل داده‌اند. لذا، سوالاتی مطرح شد مبنی بر این که آیا می‌توان با تقویت نظامی، لجستیکی و مستشاری و ایجاد حس اعتماد در بین قبایل عراق موجب کاهش محبوبیت گروه‌های تروریستی شد و به حفظ امنیت مرزهای مشترک با کشور عراق کمک کرد؟ نقش غرب در حل این بحران و همکاری ایران با غرب برای مبارزه با این گروه‌های تروریستی چیست؟. برای پاسخگویی به سوالات فوق در قالب فرضیه پرسشنامه تنظیم گردید و نمونه با استفاده از جدول مورگان 384 نفر تعیین شد. پرسشنامه از طریق روش نمونه گیری در دسترس بین نمونه ها اجرا گردید. بر اساس نتایج به غیر از فرضیه سوم، بقیه فرضیه‌ها در سطح معنادار (05/0) تایید شدند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Strategic Policies of Islamic Republic Of Iran against Threats and Prevention of Terrorists Possible Attacks in the Iran-Iraq Border

نویسندگان [English]

 • esfandiar doshmanziari 1
 • sasan nikdel 2
 • sasan doshmanziari 3
1 faculty member of West Tehran Azad University
2 Strategic Management student Karaj Payam
3 Master of Business Administration / Islamic Revelution Mostazafan janbazan Foundation
چکیده [English]

Due to events in the Middle East, especially Iraq and the threat of terrorist groups with the support of some countries and sabotage some neighbors, and in order to avoid possible risks to our Islamic country, this study aimed to evaluate the strategic policies of the Islamic Republic of Iran Role in the face of threats and preventing terrorist groups from possible invasions of Iraq's border with Iran. The research was descriptive and the method of data collection. The study population included all students have formed strategic management of public universities based in Tehran. West's role in resolving the crisis and Iran's cooperation with the West to fight the terrorist organizations What? To answer these questions, hypotheses and questionnaire prepared samples was determined using Morgan table 384. Inventory of available sampling was conducted between samples. Based on the results, except for the third hypothesis, the hypothesis at significance level (05/0) were confirmed

کلیدواژه‌ها [English]

 • strategic policies "
 • " prevent the invasion "
 • " borders "
 • " terrorist groups"
 • " Iraq & Iran
الف- فارسی

 1. ازغندی، علیرضا، (1378)، مسائل نظامی و استراتژیک معاصر، تهران: انتشارات سمت. ص 23
 2. اسدی، علی اکبر، (1384)، گذر از خصومت به درستی، روابط ایران و عراق، بایدها و نبایدها، تهران: مرکز مطالعات استراتژیک، شماره 10، ص 11
 3. برزگر، کیهان، (1385)، «تضاد نقش‌ها: بررسی ریشه‌های روابط خصمانه ایران و آمریکا بعد از حوادث 11 سپتامبر»، راهبرد، شماره 39، بهار 1385، ص165.
 4. برزگر، کیهان، (1394)،نقد و بررسی مناطق حیاتی خاور میانه، نشست، مرکز مطالعات خاورمیانه، شماره 158.
 5. پارسا، منوچهر، (1380)، زمینه‌های تاریخی اختلاف ایران و عراق، تهران: نشر پیکان. ص 68 و 179
 6. توکلی، اسدالله و مصباحی محمد رضا، (1378)، عراق 1500 ـ 1900، تاریخ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی ص 71-63
 7. دهشیار، حسین، (1390)، 11 سپتامبر استراتژی بزرگ امریکا، گزیده تحولات جهان، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات تحقیقات بین‌الملل، شماره 7، ص 26
 8. رفیعی، رفیع، (1379)، تاریخ جدید کشورهای عربی، ترجمه رفیع رفیعی، تهران: انتشارات سمت. ص 217
 9. رمضان‌زاده، اکبر (1389). روابط ایران و عراق پس از پایان جنگ مسائل و تحلیل‌ها، سایت پژوهشگاه فرهنگ و معارف دفاع مقدس، ماهنامه نگاه، ش 16، 15، قابل دسترسی در:
http://dsrc.ir/View/article.aspx

10. روزنامه کیهان، داعش را ما بوجود آوردیم، قابل دسترسی در:

11. سایت خبری- تحلیلی بازتاب، (1385)، اظهارات حسنی مبارک، مـورخ 21 فـروردین.

12. شفیعی سروستانی، اسماعیل؛ (1391)، دانشستان سرزمین های درگیر در واقعه شریف ظهور، جلد دوم، (عراق، عربستان و یمن)، تهران: موعود عصر (عج)، 73-69.

13. عامری، ناصر (1385)، عراق جدید و تغییرات ژئوپولوتیک، تهران: راهبرد، شماره 39، بهار 1385، ص 117

14. علی احمدی، علی رضا، (1387)، نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک، تهران: انتشارات تولید دانش. ص 11.

15. علیزاده، فاطمه، (1391)، بررسی مناقشه‌های ایران و عراق بر سر اروند رود از زمان تشکیل عراق تا پایان جنگ هشت ساله، سیستان و بلوچستان: دانشگاه سیستان و بلوچستان، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی.

16. فولر، گراهام و رحیم فرانکه (384)،‌ شیعیان عرب، مسلمانان فراموش شده، ترجمه خدیجه تبریزی، تهران- قم: انتشارات مرکز شیعه‌شناسی، صص172-171.

17. لاریجانی، اسماعیل، (1390بررسی سوابق مناقشات مرزی ایران و عراق، تهران: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس.

18. لِوی، جک اِس، مایک فروئلیچ، (1390)، علل وقوع جنگ ایران و عراق، ترجمه یعقوب نعمتی وروجنی، نگین ایران، فصلنامه تخصصی مطالعات دفاع مقدس، سال دهم، شماره سی و هفتم، تابستان 1390، صص 132 – 117.

19. نصر، ولی رضا، (1383). پیامدهای منطقه‌ای تجدید حبات شیعه در عراق، ترجمه وحیدرضا نعیمی، همشهری دیپلماتیک، شماره 34.

20. واعظی، محمود، (1387)، امنیت‌سازی در عراق: بازیگران و رویکردها، تهران: معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی.

21. هوشنگ مهدوی، عبدالرضا، (1383تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ جهانی جلد دوم، تهران: نشر امیرکبیر، ص 123.

22. یادگاری، عبدالصاحب، (1382)، سیاست و استعمار در خاورمیانه، قم: انتشارات کانون نشر اندیشه‌های اسلامی. ص 175

ب- منابع لاتین

 1. Hodajasim and bahma al salem, (2007). The Awakenhing council: Iraq; Anti al-queda Sunni Militas.
 

 1. Keohane, Robert (2012), After Hegemony Cooperation and discard in the world Political Economy, New Sersey Princeton, pp.32-33.
 

 1. Levy, S, Jack and Mike Froelich, In James Brown and William P. Snyder, eds. (1985), Causes of the Iran-Iraq War, the Regionalization of War. New Brunswick, NJ: Transaction Books, Pp. 127-143.
 

 1. Rubin, Michael (2001). The Iraqi People Want to Know When Mr. Bush Will Get Tough, The Daily Telegraph, August 13, 2001: 23
 

 1. Reidar Visser (2005). Basra, The Failed Gulf State: Separatism and Nationalism in Southern Iraq. Lit Verlag Munster.P.89. ISBN 978-3-8558.
 

 1. Reuter, Christopher (2015). Die schwarze Macht: Der „Islamische Staat “und die Strategen des Terrors, Spiegel Buchverlag. Available at:
 2. www.buch.de/shop/home/rubrikartikel/D41126384.html?ProvID=10910550
 

 1.  Smith, Steve (2001), The End of Unipolor Moment, September 11 and future of world older, New York social science Research councl.