تحلیل پیامدهای منطقه ای ژئوپلیتیک شیعه در دوران پساصدام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتی تهران

3 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی خوارزمی تهران

4 کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

   موضوع ژئوپلیتیک را رفتار گروه­های انسانی متشکل نسبت به یکدیگر بر پایه جغرافیا، قدرت و سیاست تشکیل می­دهد. امروزه شیعه موضوعی ژئوپلیتیکی شده است، زیرا نقطه ثقل جغرافیایی شیعیان، مناطقی است که بر روابط قدرت در سطح منطقه و جهان تأثیرگذار است. از 5/1 میلیارد مسلمان جهان، 10-15 درصد آن­ها شیعه هستند. در دوران پساصدام، حصر سیاسی – اجتماعی شیعیان کشور عراق پایان یافت و امروزه آینده این کشور با مسأله شیعه گره خورده است. سؤالی که در این مقاله مد نظر قرار گرفته، عبارت است از: «تحولات ژئوپلیتیک تشیع در دوران پساصدام چه پیامدهایی را در سطح منطقه در پی داشته است؟»  نوعی تحقیق کتابخانه­ای و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که با قدرت­یابی شیعیان عراق، آن­ها امکان دگرگون کردن چشم­انداز سیاسی عراق را پیدا کرده­اند و این مسأله به­طور قابل ملاحظه­ای بر آینده شیعیان سایر کشورها اثرگذار خواهد بود. در دوران پساصدام، قدرت معنویت و نقش مذهب در حیات تشیع عراق، پیامدهای گسترده­ای، نه فقط برای توسعه سیاسی آینده عراق، بلکه برای تحولات مذهبی آینده خاورمیانه در پی داشته است که موازنه قدرت را به نفع شیعیان بر هم زده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing of the Regional Consequences of Shiite Geopolitics in Post-Saddam Period

نویسندگان [English]

  • Reza Altyamynya 1
  • Mohammad Nazari 2
  • Hossein Khalidi 3
  • Morad Delalat 4
چکیده [English]

Issue of Geopolitics is studying of the behavior of human groups to each other based on geography, politics and power. Today, the Shiites, the subject of geopolitics, the geographic center of gravity Shiite areas that affect power relations in the region and the world. Of the 5.1 billion Muslims in the world, 15-20% of them are Shiite. During Post-Saddam, social and political siege ended with the Shiites in Iraq and now its future is tied up with the issue of Shiite. The question considered in this article, is "Shia geopolitical developments in the Post-Saddam consequences in the region have been seeking?" Type of library research and research methodology is descriptive - analytical. The results show that the power of the Shiites in Iraq, they are transforming the political landscape of Iraq have found it, impact on the future of the Shiites in other countries. Power, spirituality and the role of religion in the life of the Iraqi Shia in Post-Saddam have many consequences, not just for Iraq's future political development, but also for the future religious developments in the Middle East, which disrupted the balance of power in favor of Shiites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution of Iran
  • Geopolitics
  • Shiite Geopolitics
  • Funeral
  • Demolition of Saddam Regime