مطالعات سیاسی جهان اسلام (PSIW) - مقالات آماده انتشار