کلیدواژه‌ها = CLA
تعداد مقالات: 1
1. Causal Layered Analysis of Good Governance in Islamic Utopia

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 69-78

سینا سعیدی؛ مجتبی امیری؛ محمدمهدی ذوالفقارزاده