کلیدواژه‌ها = ژئوپلیتیک شیعه
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل پیامدهای منطقه ای ژئوپلیتیک شیعه در دوران پساصدام

دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 73-88

رضا التیامی نیا؛ محمد نظری؛ حسین خالدی؛ مراد دلالت


2. وضعیت ژئوپلیتیک شیعه در عصر جهانی شدن

دوره 5، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-24

نرجس سادات حسینی؛ سید عباس احمدی


3. ژئوپلتیک شیعه و نقش آن در روابط ایران و پاکستان

دوره 5، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 207-231

حجت مهکویی؛ حسن باویر