کلیدواژه‌ها = تناقض‌های نوسازی خودکامانه
تعداد مقالات: 1
1. تبیین تحولات مصر بر پایه دیدگاه نوسازی خودکامانه

دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 83-103

پرویز دلیرپور