کلیدواژه‌ها = سیاست خارجی
تعداد مقالات: 9
1. تحلیل مواضع ترکیه در قبال تحولات منطقه مورد مطالعه: داعش

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 23-46

غلامعلی مصطفوی؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ یاشار ذکی


4. جایگاه جهان اسلام در سیاست خارجی دولت های پس از دفاع مقدس (1368-1392)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 93-112

سید محمد کاظم حجازی؛ حسن رحیمی(روشن)؛ محمد جواد هراتی


5. نقش دیپلماسی آموزشی در سیاست خارجی عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه

دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 139-164

مرتضی نورمحمدی؛ طیبه محمدی پور


8. ترکیه و بحران سوریه؛ از میانجیگری تا حمایت از مخالفان دولت

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 83-110

حسین مسعود نیا؛ عاطفه فروغی؛ مرضیه چلمقانی


9. ژنوم های ژئوپلیتیک مؤثّر در سیاست خارجی ایران و جمهوری آذربایجان

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 43-76

محسن خلیلی؛ جهانگیر حیدری؛ هادی صیادی؛ حسین اصغری ثانی