کلیدواژه‌ها = ژئوپلیتیک
تعداد مقالات: 7
1. آسیای مرکزی در تصورات ژئوپلیتیکی چین

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 21-41

مهدی هدایتی شهیدانی؛ عسگر صفری


2. تحلیل مؤلفه‌های ژئوپلیتیکی تأثیرگذار بر همگرایی شیعیان در منطقه خاورمیانه

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 67-90

هادی علیپور؛ عباس احمدی؛ ریباز قربانی نژاد


5. تحلیل پیامدهای منطقه ای ژئوپلیتیک شیعه در دوران پساصدام

دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 73-88

رضا التیامی نیا؛ محمد نظری؛ حسین خالدی؛ مراد دلالت


6. بحران سوریه و مناقشه ژئوپلیتیکی قدرت‌های منطقه‌ای

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 107-128

سید شمس الدین صادقی؛ مسعود اخوان کاظمی؛ کامران لطفی


7. تحلیل ژئوپلیتیکی عوامل هم‌گرایی و واگرایی در جهان اسلام

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 56-72

محمدرضا حافظ نیا؛ ریباز قربانی نژاد؛ محسن جان پرور