نویسنده = مصطفی قربانی
تعداد مقالات: 2
1. راهبردنگاری نقش‌آفرینی جمهوری اسلامی ایران در محور مقاومت اسلامی با تحلیل SWOT

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 155-176

مصطفی قربانی؛ سلیمان غفاری؛ علی کارگر شورکی


2. ماهیت شناسی خشونت در بحران سوریه

دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 25-50

سیامک باقری چوکامی؛ مصطفی قربانی