نویسنده = مهدی بخشی شیخ احمد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر مدرنیسم در به وجود آمدن بنیادگرایی اسلامی (مطالعه موردی نووهابیسم)

دوره 2، 5و 6، تابستان 1392، صفحه 49-73

بهنام بهاری؛ مهدی بخشی شیخ احمد؛ پیمان وهاب پور


2. اسلام سیاسی و «القاعده»

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-33

عبدالوهاب فراتی؛ مهدی بخشی شیخ احمد