نویسنده = خورشید نجفی جویباری
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی مشارکت سیاسی زنان در جهان اسلام؛ با تاکید بر کشور مصر

دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 89-116

حسن شمسینی غیاثوند؛ خورشید نجفی جویباری


2. واکاوی نوبنیادگرایی اسلامی و جهانی شدن هویت

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 77-99

حسن شمسینی غیاثوند؛ خورشید نجفی جویباری