نویسنده = سید عباس احمدی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل مؤلفه‌های ژئوپلیتیکی تأثیرگذار بر همگرایی شیعیان در منطقه خاورمیانه

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 67-90

هادی علیپور؛ عباس احمدی؛ ریباز قربانی نژاد


2. وضعیت ژئوپلیتیک شیعه در عصر جهانی شدن

دوره 5، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-24

نرجس سادات حسینی؛ سید عباس احمدی