نویسنده = غلامعلی مصطفوی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مواضع ترکیه در قبال تحولات منطقه مورد مطالعه: داعش

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 23-46

غلامعلی مصطفوی؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ یاشار ذکی