نویسنده = مجید بزرگمهری
تعداد مقالات: 5
2. علل واگرایی در سازمان همکاری اسلامی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 25-52

مجید بزرگمهری


3. NATO in Afghanistan Evaluation of its Challeneges for Establishing the Security in an Islamic Country

دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 9-28

مجید بزرگمهری؛ حسن عیوض زاده اردبیلی؛ نازنین خرمی