نویسنده = فریدون فائضی نیا
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی خط ‌ مشی سیاسی سلفیت اصلاحی- تنویری و سلفیت جهادی- تکفیری

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-24

قربانعلی قربانزاده؛ فریدون فائضی نیا؛ سمیه ترابی