نویسنده = احمد رشیدی
تعداد مقالات: 2
1. ائتلاف دوفاکتو عبری-عربی و امنیت ملی ج.ا.ایران

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 101-125

رضا اختیاری امیری؛ احمد رشیدی؛ عبدالله سلطانیان


2. پویش های چندگانه رابطه دین و دولت در ایران و ترکیه؛ مطالعه تجربه تجدد

دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 99-124

احمد رشیدی؛ شهرام اسفندیار؛ میثم بلباسی