نویسنده = مهدی نجف زاده
تعداد مقالات: 1
1. نگرش نوسلفی یوسف قرضاوی به سیاست: دولت اسلامی به‌مثابه حکومتی مدنی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 33-54

حسین بهرامی؛ سید محمد علی تقوی؛ مهدی نجف زاده