نویسنده = ارسلان قربانی شیخ‌نشین
تعداد مقالات: 1
1. دین و تحول دموکراتیک در مصر پسا‌ انقلاب

دوره 3، شماره 11، پاییز 1393، صفحه 113-135

ارسلان قربانی شیخ‌نشین؛ سید احمد موسوی