نویسنده = ایوب نیکونهاد
تعداد مقالات: 1
1. آینده‌پژوهی بحران یمن بر اساس روش تحلیل بازیگران

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 21-50

محمدجواد فتحی دولیسکانی؛ ایوب نیکونهاد