نویسنده = رویا فرزین راد
تعداد مقالات: 1
1. نئوپاتریمونیالیسم بن سلمان و تشدید چالش دولت-ملت در عربستان سعودی؛ ریشه‌ها و پیامدها (2016- 2018)

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 51-77

رویا فرزین راد؛ یونس فروزان؛ عبدالرضا عالیشاهی