نویسنده = روح اله پیربالائی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی متغیرهای اثرگذار بر استمرار بحران سیاسی و چالش‌های امنیتی لیبی

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 151-175

روح اله پیربالائی؛ ناصر خورشیدی؛ محمدعلی نوده