نویسنده = ریباز قربانی نژاد
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل مؤلفه‌های ژئوپلیتیکی تأثیرگذار بر همگرایی شیعیان در منطقه خاورمیانه

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 67-90

هادی علیپور؛ عباس احمدی؛ ریباز قربانی نژاد


2. تحلیل ژئوپلیتیکی عوامل هم‌گرایی و واگرایی در جهان اسلام

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 56-72

محمدرضا حافظ نیا؛ ریباز قربانی نژاد؛ محسن جان پرور