تعداد مقالات: 229
51. محرومیت و فرسایش حاکمیت ملی در جامعه اسلامی عراق (2018-2003)

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 27-50

شهره پیرانی؛ حامد کاظمی؛ شهرام پیرانی


52. A New Security Order for the Persian Gulf: Building a Peaceful Islamic Region

دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 29-51

طاهره ابراهیمی فر


53. تأثیر هیدروپلیتیک بر مناسبات عراق و ترکیه با تأکید بر دجله و فرات

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 29-51

افشین کرمی؛ جواد حسن زاده؛ زهرا پیشگاهی فرد


55. اصلاحات سیاسی در بحرین (ریشه ها، روندها و نتایج) (2013-1999)

دوره 3، شماره 11، پاییز 1393، صفحه 31-48

فرهاد درویشی سه تلانی؛ علی محمدی


56. کاستی های نرم‌افزاری امنیت در عراق و قدرت یابی گروه تروریستی داعش

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 31-56

علی باقری دولت آبادی؛ جعفر نوروزی نژاد


57. 2011Uprising and Tunisian Women’s Socio-political Status

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 31-21

فاطمه رادان


59. نگرش نوسلفی یوسف قرضاوی به سیاست: دولت اسلامی به‌مثابه حکومتی مدنی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 33-54

حسین بهرامی؛ سید محمد علی تقوی؛ مهدی نجف زاده


60. تحلیل نقش بازیگران و گفتمانهای داخلی، در تداوم و تعمیق بحران در سوریه

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 33-59

مسعود اخوان کاظمی؛ محمد کریم محمدی


61. بررسی رابطه‌ی مدرنیته و بنیادگرایی اسلامی بر اساس مفهوم نوستالژی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 35-55

احمد محقر؛ محمد خطیبی قوژدی


62. هویت تاریخی، نوعثمانی‌گرایی و سیاست خارجی ترکیه

دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 35-60

فرهاد دانش نیا؛ قدرت احمدیان؛ مسعود هاشمی