تعداد مقالات: 216
202. واکاوی متغیرهای اثرگذار بر استمرار بحران سیاسی و چالش‌های امنیتی لیبی

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 151-175

روح اله پیربالائی؛ ناصر خورشیدی؛ محمدعلی نوده


204. تحلیل سازه انگارانه از نقش آموزه های اسلامی در تحولات انقلابی مصر

دوره 2، 5و 6، تابستان 1392، صفحه 161-180

سید محمد موسوی؛ سید محمد رضا موسوی


205. Societal Discrimination against Muslims in Europe: Racism and Political Opportunism

دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 129-149

محمدرضا مجیدی؛ محمدمهدی صادقی


206. مشابهت‌های فکری-عملی دو جریان سیاسی خوارج نهروان و القاعده ‌عراق

دوره 3، شماره 11، پاییز 1393، صفحه 156-184

سید مرتضی هزاوه ای؛ فریده باوریان


209. تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر شیعیان بحرین با تاکید بر نظریه پخش

دوره 5، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 189-207

خالد حزباوی؛ حسین کریمی فرد


211. بررسی مقایسه ای راهبرد ترکیه و عربستان در بحران سوریه

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 169-192

عنایت الله یزدانی؛ عاطفه طحانیان زاده؛ احسان فلاحی


213. Russification and the Political Colonization of Transoxiana in Tsarid Era (1864-1917)

دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 151-171

سیده فهیمه ابراهیمی


215. ژئوپلتیک شیعه و نقش آن در روابط ایران و پاکستان

دوره 5، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 207-231

حجت مهکویی؛ حسن باویر