تعداد مقالات: 222
201. The Revolutionary Fever in the Syrian Crisis

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 97-112

بهرام نوازنی؛ علی نوازنی


202. تحلیلی بر بحران منابع آب در کشورهای اسلامی منتخب

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 169-199

حجت مهکویی


204. سیر تحول فراواقعیت در آمریکای معاصر و تاثیر آن بر حیات سیاستی جهان اسلام

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 97-109

بهنوش اخوان؛ فاضل اسدی؛ پویا غلامعلی پور


205. بررسی عقاید جریانات سلفی جهادی بر اساس عامل هویت

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 173-195

حمزه صفوی؛ تورج افشاری بدرلو؛ نقی رجب زاده


206. بررسی تطبیقی ایده کازانیستان رالز و الگوی حکمرانی در جهان اهل سنت: مطالعه موردی؛ ترکیه و عربستان

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 143-171

حمید نساج؛ ابوالفضل باقری اژیه؛ حسن آئینه وند


208. واکاوی متغیرهای اثرگذار بر استمرار بحران سیاسی و چالش‌های امنیتی لیبی

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 151-175

روح اله پیربالائی؛ ناصر خورشیدی؛ محمدعلی نوده


210. تحلیل سازه انگارانه از نقش آموزه های اسلامی در تحولات انقلابی مصر

دوره 2، 5و 6، تابستان 1392، صفحه 161-180

سید محمد موسوی؛ سید محمد رضا موسوی


211. Societal Discrimination against Muslims in Europe: Racism and Political Opportunism

دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 129-149

محمدرضا مجیدی؛ محمدمهدی صادقی


212. مشابهت‌های فکری-عملی دو جریان سیاسی خوارج نهروان و القاعده ‌عراق

دوره 3، شماره 11، پاییز 1393، صفحه 156-184

سید مرتضی هزاوه ای؛ فریده باوریان


215. تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر شیعیان بحرین با تاکید بر نظریه پخش

دوره 5، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 189-207

خالد حزباوی؛ حسین کریمی فرد


217. بررسی مقایسه ای راهبرد ترکیه و عربستان در بحران سوریه

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 169-192

عنایت الله یزدانی؛ عاطفه طحانیان زاده؛ احسان فلاحی


219. Russification and the Political Colonization of Transoxiana in Tsarid Era (1864-1917)

دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 151-171

سیده فهیمه ابراهیمی


221. ژئوپلتیک شیعه و نقش آن در روابط ایران و پاکستان

دوره 5، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 207-231

حجت مهکویی؛ حسن باویر