تعداد مقالات: 222
52. Turkish - Iranian Relations: Prospects and Uncertainty

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 17-33

حسین یارمحمدیان؛ علی امیدی؛ شهروز ابراهیمی


53. تحلیل نقش بازیگران و گفتمانهای داخلی، در تداوم و تعمیق بحران در سوریه

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 33-59

مسعود اخوان کاظمی؛ محمد کریم محمدی


54. آینده سیاسی کردستان سوریه: بیم ها و امیدها

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 25-48

علی باقری دولت آبادی؛ مهدی ماهیدشتی


55. 2011Uprising and Tunisian Women’s Socio-political Status

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 31-21

فاطمه رادان


58. دوگانه "هویت یابی" و "منطبق سازی" در اسلام سیاسی تونس

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 27-58

احمد عزیزخانی


62. محرومیت و فرسایش حاکمیت ملی در جامعه اسلامی عراق (2018-2003)

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 27-50

شهره پیرانی؛ حامد کاظمی؛ شهرام پیرانی


63. آسیای مرکزی در تصورات ژئوپلیتیکی چین

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 21-41

مهدی هدایتی شهیدانی؛ عسگر صفری


64. تحلیل مواضع ترکیه در قبال تحولات منطقه مورد مطالعه: داعش

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 23-46

غلامعلی مصطفوی؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ یاشار ذکی


65. از جنبش تا نهاد، بازخیزی شیعیان خاورمیانه

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 35-54

حسن مجیدی


66. تحلیل ژئوپلیتیکی عوامل هم‌گرایی و واگرایی در جهان اسلام

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 56-72

محمدرضا حافظ نیا؛ ریباز قربانی نژاد؛ محسن جان پرور


67. ژنوم های ژئوپلیتیک مؤثّر در سیاست خارجی ایران و جمهوری آذربایجان

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 43-76

محسن خلیلی؛ جهانگیر حیدری؛ هادی صیادی؛ حسین اصغری ثانی


68. جریانات اسلام گرا در آسیای میانه(مرکزی)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 33-59

یحیی فوزی؛ بهروز پایاب


69. بررسی تأثیر مدرنیسم در به وجود آمدن بنیادگرایی اسلامی (مطالعه موردی نووهابیسم)

دوره 2، 5و 6، تابستان 1392، صفحه 49-73

بهنام بهاری؛ مهدی بخشی شیخ احمد؛ پیمان وهاب پور


70. هویت ایرانی – اسلامی، آماج قدرت نرم امریکا

دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 61-81

فرهاد درویشی سه تلانی؛ زهره همتی


71. Islamic & non Islamic Countries Cooperation: Perspective on Science Diplomacy Model

دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 53-67

محمد رحیم عیوضی؛ محمد حسینی مقدم


73. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بیداری اسلامی

دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 53-74

سید اصغر جعفری؛ علیرضا قاسمی


74. واکنش شورای همکاری خلیج‌فارس به بیداری اسلامی

دوره 3، شماره 11، پاییز 1393، صفحه 49-68

هادی صادقی اول؛ جعفر نقدی عشرت آباد


75. رویارویی ایران و عربستان در بحران سوریه

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 67-92

احمد جانسیز؛ سجاد بهرامی مقدم؛ علی ستوده