تعداد مقالات: 229
51. محرومیت و فرسایش حاکمیت ملی در جامعه اسلامی عراق (2018-2003)

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 27-50

شهره پیرانی؛ حامد کاظمی؛ شهرام پیرانی


52. A New Security Order for the Persian Gulf: Building a Peaceful Islamic Region

دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 29-51

طاهره ابراهیمی فر


53. تأثیر هیدروپلیتیک بر مناسبات عراق و ترکیه با تأکید بر دجله و فرات

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 29-51

افشین کرمی؛ جواد حسن زاده؛ زهرا پیشگاهی فرد


55. اصلاحات سیاسی در بحرین (ریشه ها، روندها و نتایج) (2013-1999)

دوره 3، شماره 11، پاییز 1393، صفحه 31-48

فرهاد درویشی سه تلانی؛ علی محمدی


56. کاستی های نرم‌افزاری امنیت در عراق و قدرت یابی گروه تروریستی داعش

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 31-56

علی باقری دولت آبادی؛ جعفر نوروزی نژاد


57. 2011Uprising and Tunisian Women’s Socio-political Status

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 31-21

فاطمه رادان


59. نگرش نوسلفی یوسف قرضاوی به سیاست: دولت اسلامی به‌مثابه حکومتی مدنی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 33-54

حسین بهرامی؛ سید محمد علی تقوی؛ مهدی نجف زاده


60. تحلیل نقش بازیگران و گفتمانهای داخلی، در تداوم و تعمیق بحران در سوریه

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 33-59

مسعود اخوان کاظمی؛ محمد کریم محمدی


61. بررسی رابطه‌ی مدرنیته و بنیادگرایی اسلامی بر اساس مفهوم نوستالژی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 35-55

احمد محقر؛ محمد خطیبی قوژدی


62. هویت تاریخی، نوعثمانی‌گرایی و سیاست خارجی ترکیه

دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 35-60

فرهاد دانش نیا؛ قدرت احمدیان؛ مسعود هاشمی


66. جریانات اسلام گرا در آسیای میانه(مرکزی)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 33-59

یحیی فوزی؛ بهروز پایاب


67. از جنبش تا نهاد، بازخیزی شیعیان خاورمیانه

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 35-54

حسن مجیدی


68. Conflicts in the Middle East and the Performance and Future of D8 Group

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 35-48

روح الله بیات؛ علیرضا ضیائی معید


69. ژنوم های ژئوپلیتیک مؤثّر در سیاست خارجی ایران و جمهوری آذربایجان

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 43-76

محسن خلیلی؛ جهانگیر حیدری؛ هادی صیادی؛ حسین اصغری ثانی


70. بررسی تطبیقی عملکرد دیپلماسی فرهنگی ایران و عربستان در خاورمیانه 2015-2001

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 43-65

فرهاد درویشی سه تلانی؛ مرضیه حاجی هاشمی


72. The Spread of Extremism in the World, Recognition of Foundations and Backgrounds

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 45-33

فریده محمد علی پور


73. بررسی تأثیر فضای سایبر در تحولات سیاسی شمال آفریقا (تونس و مصر 2011)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 45-65

محسن نجفی؛ حسین پوراحمدی؛ محمدرضا تاجیک


74. تحلیل بازتاب انقلاب اسلامی ایران در عراق بر اساس نظریه پخش

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 47-70

حسین معین آبادی؛ روح الله سبزی